Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Vánoce v katedrále 2019

Tradiční koncert katedrálního sboru Cantores Gradecenses se jako obvykle uskutečnil na svátek sv. Štěpána, tedy 26. 12. 2019, od 17.00 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Program tvořil výběr ze dvou posluchači velice žádaných děl: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby a Vánoční kantáta Luboše Fišera. Dirigoval Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha. Ve zcela zaplněné katedrále se vytvořila nádherná atmosféra, děkujeme! Podívejte se na fotky v menu Album.

Přehled nejbližších zkoušek v České Lípě

Přehled najdete na nových webových stránkách Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec. Adresa: http://sfscl.cz/

O sboru Cantores Gradecenses

Cantores Gradecenses vznikli z iniciativy Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého. Základ sboru tvoří členové katedrální scholy, širší členskou základnu tvoří členové dalších sborů, převážně však členové Severočeského filharmonického sboru. Bezprostřední podnět ke vzniku sboru daly úkoly spojené se zajištěním hudebního účinkování při slavnostní liturgii Diecézního eucharistického kongresu 1. 6. 2002. Skupina pěvců, kteří pravidelně připravovali v různých místech královéhradecké diecéze, ale i mimo ni, s různými chrámovými sbory repertoár a program společného sboru Diecézního eucharistického kongresu, vytvořila základ a podmínky pro vznik sboru při katedrále Svatého Ducha.

Sbor byl potom slavnostně ustanoven v den Slavnosti sv. Klementa 23. 11. 2002 na Biskupství královéhradeckém za přítomnosti otce biskupa Dominika Duky OP, který činnosti Cantores Gradecenses požehnal, a generálního vikáře Mons. Josefa Sochy, který se stal patronem sboru.

Sbor účinkuje při pontifikálních bohoslužbách v katedrále, ale i při slavnostních bohoslužbách v rámci celé ČR.

Repertoár sboru tvoří díla katolických autorů od počátku křesťanské kultury po současnost.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.