Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Premiéra Kantáty ke svaté Anežce

V sobotu 16. listopadu 2019 v 18.30 hod. zazní v podání Cantores Gradecenses v katedrále Svatého Ducha při slavné mši svaté za národ Kantáta ke sv. Anežce Zdeňka Pololáníka. Dílo vzniklo v roce 2013 na objednávku Severočeského filharmonického sboru, jehož členové budou spolu s mužskou částí Smíšeného sboru Jitro spoluúčinkovat. Jedná se o zhudebnění modlitby ke sv. Anežce České, jejíž text připravil biskup Mons. Josef Hrdlička. Dílo zde bude uvedeno ve 2. premiéře. Světová premiéra se uskuteční ve stejný den v 9.30 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze před slavnou mší svatou na poděkování sv. Anežce za vyprošení daru svobody. Dílo trvá 18 min. a na obou místech zazní v doprovodu varhan v podání Jiřího Kudrny. Dílo nastudoval a řídí regenschori Josef Zadina.

Přehled nejbližších zkoušek v České Lípě

Přehled najdete na nových webových stránkách Severočeského filharmonického sboru Česká Lípa - Liberec. Adresa: http://sfscl.cz/

O sboru Cantores Gradecenses

Cantores Gradecenses vznikli z iniciativy Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého. Základ sboru tvoří členové katedrální scholy, širší členskou základnu tvoří členové dalších sborů, převážně však členové Severočeského filharmonického sboru. Bezprostřední podnět ke vzniku sboru daly úkoly spojené se zajištěním hudebního účinkování při slavnostní liturgii Diecézního eucharistického kongresu 1. 6. 2002. Skupina pěvců, kteří pravidelně připravovali v různých místech královéhradecké diecéze, ale i mimo ni, s různými chrámovými sbory repertoár a program společného sboru Diecézního eucharistického kongresu, vytvořila základ a podmínky pro vznik sboru při katedrále Svatého Ducha.

Sbor byl potom slavnostně ustanoven v den Slavnosti sv. Klementa 23. 11. 2002 na Biskupství královéhradeckém za přítomnosti otce biskupa Dominika Duky OP, který činnosti Cantores Gradecenses požehnal, a generálního vikáře Mons. Josefa Sochy, který se stal patronem sboru.

Sbor účinkuje při pontifikálních bohoslužbách v katedrále, ale i při slavnostních bohoslužbách v rámci celé ČR.

Repertoár sboru tvoří díla katolických autorů od počátku křesťanské kultury po současnost.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.