Přihlášení
Jméno:
Heslo:
 

Koncert pro účastníky Hradeckého endokrinologického kurzu

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 sbor účinkoval v katedrále Svatého Ducha. Na programu byly Biblické písně Antonína Dvořáka a Brixiho Ave Maria. Fotografie jsou v menu Album. Fotografovala Milada Fejtková.

O sboru Cantores Gradecenses

Cantores Gradecenses vznikli z iniciativy Mons. Dominika Duky OP, biskupa královéhradeckého. Základ sboru tvoří členové katedrální scholy, širší členskou základnu tvoří členové dalších sborů, převážně však členové Severočeského filharmonického sboru. Bezprostřední podnět ke vzniku sboru daly úkoly spojené se zajištěním hudebního účinkování při slavnostní liturgii Diecézního eucharistického kongresu 1. 6. 2002. Skupina pěvců, kteří pravidelně připravovali v různých místech královéhradecké diecéze, ale i mimo ni, s různými chrámovými sbory repertoár a program společného sboru Diecézního eucharistického kongresu, vytvořila základ a podmínky pro vznik sboru při katedrále Svatého Ducha.

Sbor byl potom slavnostně ustanoven v den Slavnosti sv. Klementa 23. 11. 2002 na Biskupství královéhradeckém za přítomnosti otce biskupa Dominika Duky OP, který činnosti Cantores Gradecenses požehnal, a generálního vikáře Mons. Josefa Sochy, který se stal patronem sboru.

Sbor účinkuje při pontifikálních bohoslužbách v katedrále, ale i při slavnostních bohoslužbách v rámci celé ČR.

Repertoár sboru tvoří díla katolických autorů od počátku křesťanské kultury po současnost. Cantores Gradecenses pracují podle stanoveného ročního plánu. Zkoušejí střídavě v Hradci Králové a České Lípě.

Uměleckým vedoucím je Mgr. Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha.